Wat is een schuldsaldoverzekering?

  • admin 

Een schuldsaldoverzekering wordt onderschreven in het kader van een hypothecaire lening. Ze garandeert u dat de verzekeringsmaatschappij bij overlijden van de verzekerde tijdens de duurtijd van de lening, het saldo van de schuld op dat ogenblik zal storten aan de geldschieter.

M.a.w. bij overlijden van de verzekerde tijdens de duurtijd van de lening wordt de lening in een keer afbetaald door de verzekeringsmaatschappij. Het gaat dus over een belangrijke vooruitziende handeling. Het garandeert u dat uw naasten het huis niet dienen te verkopen omdat ze de schulden niet kunnen afbetalen indien er u iets zou overkomen.

Spijtig genoeg spendeert men wel veel tijd om de voorwaarden voor de lening van de verschillende banken te vergelijken, maar doet men dat niet voor de schuldsaldoverzekeringen.

Indien men de rentevoeten van de leningen vergelijkt komt men tot de vaststelling dat die onderling niet zoveel verschillen.

Indien men echter de tarieven van de schuldsaldoverzekeringen vergelijkt komt men tot de verbazende vaststelling dat die prijzen immens ver uit elkaar kunnen liggen.

Opgelet:
uw bankier kan u verplichten om een schuldsaldoverzekering te onderschrijven
(zelfs als de wet dit niet verplicht)
maar hij kan u geen verzekeringsmaatschappij opleggen
(Artikel 6 uit de wet van 4 augustus 1992 betreffende het hypothecair krediet.)

De kostprijs van uw krediet is samengesteld uit 3 componenten:

  1. De rentevoet van uw lening.
  2. De bijkomende kosten (schattingskosten, dossierskosten en notariskosten).
  3. De premie van uw schuldsaldoverzekering.

Onze schuldsaldoverzekeringen zijn de goedkoopste op de markt.

U kan ze combineren met om het even welke lening van om het even welke leningsmaatschappij. Een snelle berekening kan u elk jaar een pak euro’s besparen.